Themadreven

Het plangebied van de Themadreven wordt begrensd door de stippellijn in onderstaande afbeelding. Mitros gaat 4 flats op korte termijn renoveren (start renovatie flats Tigrisdreef – Haifadreef Q2 2021, start ontwerp renovatie flats St. Maarten en St. Eustatiusdreef Q2 2021, start renovatie van deze flats Q2 2022). De twee andere tien hoog flats zijn van Portaal en onlangs gerenoveerd. De leefbaarheid is de afgelopen jaren gedaald. Vanuit de gemeente is een werkgroep Sociaal Renoveren opgericht. De renovatie en de focus op het verbeteren van de leefbaarheid maakt dat dit het momentum is dit deel
van Overvecht aan te pakken.

Rosendael wordt door Careyn herontwikkeld, een afstemming met dit project wordt meegenomen in de verdere planuitwerking zodat de twee ontwikkelingen elkaar versterken. Het participatieproces van Rosendael is nog onduidelijk, het is wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de buurt.

De huidige situatie
Planning voor de rennovatie van Mitros

Participatieplan

Voor elk projectinitiatief wordt er een apart participatieplan opgesteld. In dit plan staat onder andere op het doel, de fasering en de middelen voor participatie. Via onderstaande link is het participatieplan voor de Themadreven te downloaden. 

Scroll naar top