Themadreven

Het plangebied van de Themadreven wordt begrensd door de stippellijn in onderstaande afbeelding. Mitros gaat 4 flats op korte termijn renoveren (start renovatie flats Tigrisdreef – Haifadreef Q2 2021, start ontwerp renovatie flats St. Maarten en St. Eustatiusdreef Q2 2021, start renovatie van deze flats Q2 2022). De twee andere tien hoog flats zijn van Portaal en onlangs gerenoveerd. De leefbaarheid is de afgelopen jaren gedaald. Vanuit de gemeente is een werkgroep Sociaal Renoveren opgericht. De renovatie en de focus op het verbeteren van de leefbaarheid maakt dat dit het momentum is dit deel
van Overvecht aan te pakken.

Rosendael wordt door Careyn herontwikkeld, een afstemming met dit project wordt meegenomen in de verdere planuitwerking zodat de twee ontwikkelingen elkaar versterken. Het participatieproces van Rosendael is nog onduidelijk, het is wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de buurt.

Het vervolg

De initiatiefnemers van de Themadreven en TiZadreven gaan samen met de gemeente 6 locaties uit de haalbaarheidsstudie verder onderzoeken. Het betreft: Carnegiedreef, Ibisdreef, Pyramidedreef, St. Maartendreef, St. Eustatiusdreef, Marokkodreef, Bangkokdreef. Dit doen ze onder een nieuwe werknaam: Gagelkwartier.

Waarom worden de Thema en TiZadreven samengevoegd? De twee initiatieven liggen direct naast elkaar, en hebben hetzelfde doel: bijdragen aan wijkverbetering. Bijvoorbeeld door een meer divers woningaanbod te realiseren in de wijk, maar ook door de openbare ruimte te vergroenen en nieuwe functies toe te voegen in het gebied. Ook in het ontwerp van de openbare ruimte en nieuwbouw is het belangrijk dat we één nieuwe herkenbare stijl hanteren, in plaats van verschillende ontwerpstijlen. We werken aan ‘een nieuwe laag voor Overvecht’. Dit lukt beter als we samenwerken als één initiatief, dan in twee losse projecten.

De huidige situatie
Planning voor de rennovatie van Mitros

Participatieplan

Voor het project gagelkwartier wordt het participatieplan momenteel aangepast. Het plan wordt samen met het Wijkplatform Overvecht en Bewonersplatform opgesteld.

Scroll naar top