TiZadreven

Het plangebied van de Tizadreven gaat uit van de gebieden aan de randen van Park de Gagel. Hiervoor onderzoeken we verschillende locaties zoals weer gegeven op onderstaande afbeeldingen.

Portaal gaat haar flats aan de Nigerdreef en Ibisdreef op korte termijn renoveren (start renovatie flats Nigerdreef Q2 2021, start ontwerp renovatie flat Ibisdreef Q2 2021, start renovatie van deze flats Q2 2022). Ook Bo-Ex gaat haar flat aan de Hanoidreef op korte termijn renoveren. De renovatie van de flats en de bijbehorende plinten en verbinding met het openbaar gebied maken onderdeel uit van de totale haalbaarheidsstudie. Het gaat hierbij in onze ogen niet alleen om de realisatie en renovatie van woningen maar ook om de verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied dat grenst aan de woningen.

Het vervolg

De initiatiefnemers van de Themadreven en TiZadreven gaan samen met de gemeente 6 locaties uit de haalbaarheidsstudie verder onderzoeken. Het betreft: Carnegiedreef, Ibisdreef, Pyramidedreef, St. Maartendreef, St. Eustatiusdreef, Marokkodreef, Bangkokdreef. Dit doen ze onder een nieuwe werknaam: Gagelkwartier.

Waarom worden de Thema en TiZadreven samengevoegd? De twee initiatieven liggen direct naast elkaar, en hebben hetzelfde doel: bijdragen aan wijkverbetering. Bijvoorbeeld door een meer divers woningaanbod te realiseren in de wijk, maar ook door de openbare ruimte te vergroenen en nieuwe functies toe te voegen in het gebied. Ook in het ontwerp van de openbare ruimte en nieuwbouw is het belangrijk dat we één nieuwe herkenbare stijl hanteren, in plaats van verschillende ontwerpstijlen. We werken aan ‘een nieuwe laag voor Overvecht’. Dit lukt beter als we samenwerken als één initiatief, dan in twee losse projecten.

Afbeeldinglocatie
De locatie van het projectinitiatief
Schermafbeelding 2021-08-06 om 15.17.26
De kansen binnen het projectinitiatief

Participatieplan

Voor het project gagelkwartier wordt het participatieplan momenteel aangepast. Het plan wordt samen met het Wijkplatform Overvecht en Bewonersplatform opgesteld.

Scroll naar top