TiZadreven

Het plangebied van de Tizadreven gaat uit van de gebieden aan de randen van Park de Gagel. Hiervoor onderzoeken we verschillende locaties zoals weer gegeven op onderstaande afbeeldingen.

Portaal gaat haar flats aan de Nigerdreef en Ibisdreef op korte termijn renoveren (start renovatie flats Nigerdreef Q2 2021, start ontwerp renovatie flat Ibisdreef Q2 2021, start renovatie van deze flats Q2 2022). Ook Bo-Ex gaat haar flat aan de Hanoidreef op korte termijn renoveren. De renovatie van de flats en de bijbehorende plinten en verbinding met het openbaar gebied maken onderdeel uit van de totale haalbaarheidsstudie. Het gaat hierbij in onze ogen niet alleen om de realisatie en renovatie van woningen maar ook om de verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied dat grenst aan de woningen.

Afbeeldinglocatie
De locatie van het projectinitiatief
Schermafbeelding 2021-08-06 om 15.17.26
De kansen binnen het projectinitiatief

Participatieplan

Voor elk projectinitiatief wordt er een apart participatieplan opgesteld. In dit plan staat onder andere op het doel, de fasering en de middelen voor participatie. Via onderstaande link is het participatieplan voor de TiZadreven te downloaden. 

Scroll naar top