Bouwenvelop Ivoordreef vastgesteld door het College

Samen met Werkplaatspartijen Bo-Ex, ERA Contour en Amvest werkt de gemeente aan het plan om woningen, een garage, en plein met speeltoestellen en een sportveldje te bouwen in de omgeving van de Ivoordreef. Het gaat om het gebied tussen de Oranjerivierdreef, Kasaidreef, Klipspringerdreef en Einsteindreef.

Nu staat er onder meer nog een flat van Bo-Ex op deze locatie, maar die wordt gesloopt zodat er ruimte vrijkomt voor een nieuwe buurt. Er moeten ongeveer 310 woningen komen die variëren van sociale huurappartementen tot koopwoningen.

Demontage van de flat kan starten

Met het vaststellen van de bouwenvelop kan de bestaande flat van de Ivoordreef gedemonteerd worden. En waarom demonteren en niet slopen? Bo-Ex wil in de nieuwbouw zoveel mogelijk materialen hergebruiken. In het ontwerp van de nieuwbouw flats zijn daarom materialen opgenomen die we opnieuw gebruiken. De elementen aan de gevel bijvoorbeeld. Deze komen straks terug op de galerijen. Op de bouwplaats gaan we een speciale plek als werkterrein inrichten. Hier maken we de elementen weer mooi en slaan ze tijdelijk op. Door materialen opnieuw te gebruiken, zorgen we voor minder afval en bouwen we duurzaam aan een nieuwe Ivoordreef.

Het kappen van bomen

Voor de nieuwbouw moeten bomen gekapt worden. Er is in de uitwerking van het plan getracht zoveel mogelijk bomen te behouden. De bomen die wel gekapt worden, worden gecompenseerd: in het plangebied, in groene daken maar ook in het vergroenen van de wijk buiten de plangrenzen. Binnenkort wordt gestart met de kap van die bomen die voor de demontagewerkzaamheden van de flat in de weg staan. De bomen die moeten wijken voor de realisatie van de nieuwe woningen, worden pas gekapt nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Gemengde wijk

“De plannen voor de Ivoordreef dragen bij aan plezierig wonen in een meer gemengde wijk, één van de ambities van onze wijkaanpak Samen voor Overvecht”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Er komen gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame woningen en de woonomgeving wordt aantrekkelijk, groen en veilig. Hierdoor kunnen kinderen straks dichtbij huis buitenspelen en mensen dichtbij huis genieten van het buiten zijn.”

De planning

Als alles volgens planning verloopt kan de Utrechtse gemeenteraad in het derde kwartaal van 2022 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Na het vaststellen daarvan kan begonnen worden met het kappen van de bomen noodzakelijk voor de nieuwbouw. Halverwege 2023 zou de bouw kunnen beginnen. Eerst worden de appartementen gebouwd en daarna de eengezinswoningen. Het is de bedoeling dat de woningen medio 2025 worden opgeleverd.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de Ivoordreef? Kijk dan op de website https://www.ivoordreef-utrecht.nl/nieuws/

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top