Startproduct

2020

In mei 2020 presenteerde de Werkplaats het nieuwe Startproduct.

Het Startproduct is een vervolg op het eerder gepresenteerde Tussenproduct en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een verdiepingsslag van het Tussenproduct. Dit is mede tot stand gekomen na diverse gesprekken met bewoners en organisaties uit de wijk.

Het tweede deel van het Startproduct bestaat uit de Buurtprofielen. In deze profielen is de wijk opgedeeld in verschillende buurten. Per buurt is een analyse gemaakt van de opgaven en kansen die zich voordoen in de buurt.

Ondanks dat wij grondig en gedegen te werk zijn gegaan, beseffen wij dat het Startproduct geen blauwdruk biedt voor de toekomst van Overvecht. Wij hebben geen alomvattende analyse gemaakt van de situatie in de wijk. Ook hebben wij geen volledige kennis van de wijk en hoe die dagelijks functioneert. Daarvoor is input nodig van de mensen die elke dag leven, werken en verblijven in de wijk en gebruik maken van alles wat de wijk te bieden heeft. Om de buurtprofielen te kunnen voorzien van de juiste context en niet te interpreteren als blauwdruk voor de toekomst is een gesprek nodig. Om deze reden zijn de buurtprofielen alleen op aanvraag beschikbaar via dit formulier.

Tussenproduct

2019

In de zomer van 2019 presenteerde de Werkplaats de eerste analyses van de wijk in het Tussenproduct. Dit document bestaan uit drie onderdelen: het Gebiedsprofiel, de Ontwikkel-visie en de Ontwikkelstrategie.
In het gebiedsprofiel is door Springco Urban Analytics een analyse gemaakt over hoe en waar mensen wonen in de wijk Overvecht, welke vraag er is rond wonen in Overvecht en welke mogelijkheden de wijk hiervoor kan bieden. De Ontwikkelvisie die is uitgevoerd door steden-bouwkundig bureau KCAP is gekeken waar eventueel nieuwe doelgroe-pen zich zouden kunnen vestigen en hoe de ideale wijk van toen weer de ideale wijk van nu kan worden. Fakton Consultancy heeft in de Ontwikkel-strategie gekeken naar een geschikte strategie om met de ontwikkelvisie aan de slag te gaan.
In November 2019 heeft de Werkplaats het Tussenproduct gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Wijkraad. Deze presentatie is ook terug te vinden op deze site.
Scroll naar top