Participatie

De analyses die wij als Werkplaats van Overvecht maken zijn gebaseerd op ervaring en expertises op gebied van fysieke (her)ontwikkeling die wij in huis hebben. Wij hebben daarentegen geen volledige kennis van de wijk en hoe die dagelijks functioneert. Participatie staat om deze reden binnen ieder projectinitiatief van de Werkplaats centraal.

Hiervoor wordt bij ieder projectinitiatief een apart participatieplan opgesteld. Dit participatieplan maakt daarbij gebruik van de richtlijnen uit de participatie- en communicatieleidraad van de Werkplaats. Deze participatie- en communicatieleidraad geeft richting aan de manier waarop de Werkplaats Overvecht met bewoners en belanghebbenden in de wijk Overvecht communiceert en participeert. De Werkplaats wil hiermee duidelijk maken wat bewoners kunnen verwachten van de Werkplaats ten opzichte van participatie en communicatie.

Participatie Overvecht-Noord

Momenteel wordt gewerkt aan het participatieplan voor wijkverbetering in Overvecht-Noord. Voor de zomer 2022 zal dit participatieplan gereed zijn en kunt u dit vinden op deze website.

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top