De Mix

Sinds 2018 werken woningcorporatie Mitros, BPD Ontwikkeling en de gemeente Utrecht samen aan De Mix Utrecht. Tussen de Taagdreef, de Vader Rijndreef en de Van Brammendreef worden oude huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurzame huurwoningen. De sociale huurwoningen komen terug in andere delen van de stad zoals Oudenoord en de Merwedekanaalzone. Met de nieuwbouw willen de samenwerkende partijen de kwaliteit, leefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte in de stad groener en beter bruikbaar maken.

De drie samenwerkende partijen willen het gebied tussen de Taagdreef, Vader Rijndreef Van Brammendreef en Camera Obscuradreef verbeteren. Het plan is om de flats aan Camera Obscuradreef 1-32 en de Vader Rijndreef 2-100 te slopen. Woningcorporatie Mitros, Bouwfonds Property Development (BPD) en de gemeente Utrecht zien kansen om daar:

  • Huurwoningen te bouwen voor verschillende doelgroepen het openbaar gebied in Overvecht groener en aantrekkelijker te maken
  • Voor goede parkeeroplossingen te zorgen.
  • Nieuwe duurzame sociale huurwoningen komen terug in andere delen van de stad Utrecht waardoor in die gebieden een beter mix ontstaat tussen koopwoningen en huurwoningen. Bijvoorbeeld aan Oudenoord en in de Merwedekanaalzone.

De samenwerkende partijen hebben de eerste ideeën voor De Mix in de zomer van 2019 aan de buurt gepresenteerd tijdens twee bijeenkomsten. Omwonenden konden reageren op de plannen. Deze reacties gebruikt de stedenbouwkundige bij de verdere uitwerking.

Planning

Zodra de plannen iets verder zijn uitgewerkt, worden deze opnieuw aan de buurt getoond. Als er een haalbaar plan ligt, volgt de benodigde bestemmingsplanprocedure met inspraak. De samenwerkende partijen verwachten in 2022 te kunnen starten met de sloop, om vervolgens te kunnen starten met de nieuwbouw. 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen van dit project? Geef je dan op voor de nieuwsbrief van de Mix Utrecht via deze link. 
De locatie van projectinitiatief de Mix
Scroll naar top