Ondertekening Wijkakkoord Overvecht markeert start samenwerking integrale wijkverbetering Overvecht !

Vanmiddag, dinsdag 1 februari, is het Wijkakkoord Overvecht door alle samenwerkende partijen ondertekend. Hiermee is langjarige samenwerking aan integrale wijkverbetering tussen gemeente Utrecht, twee bewonersorganisaties en de projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties uit de Werkplaats Overvecht officieel gestart.

Wijkakkoord Overvecht

Met het Wijkakkoord Overvecht spreken de partners een inspanningsverplichting af voor het bereiken van de ambities en doelstellingen voor de wijk Overvecht. Dit doen wij gezamenlijk met betrokken buurtbewoners, corporaties, overheid en marktpartijen. De partners willen samen de schouders eronder zetten, elkaar versterken en (nog) beter met elkaar werken aan integrale wijkverbetering in Utrecht Overvecht. Dit gaat om fysieke verbeteringen voor wonen, openbare ruimte en groen, voorzieningen, mobiliteit en een stimulans voor de wijkeconomie. Het Wijkakkoord gaat uit van de beleidskaders van de gemeente Utrecht.

´´We willen met dit akkoord samen de schouders eronder blíjven zetten, elkaar versterken en beter met elkaar samenwerken aan verbeteringen in Overvecht. Dit akkoord past binnen de wijkaanpak Samen voor Overvecht, is voor Overvecht een uitwerking van het Stadsakkoord Wonen en maakt verbindingen nog gemakkelijker”, licht wethouder Kees Diepeveen toe.

Werken aan een gezondere wijk

Utrecht Overvecht is een typisch naoorlogse wijk. De leefbaarheid van de wijk is niet op peil in vergelijking met andere wijken in Utrecht. De wijk heeft echter ook veel potentie. Er zijn veel buurtinitiatieven en er is veel groen en ruimte. Overvecht is ook één van de 16 wijken die meedoen in het programma van Binnenlandse Zaken voor wijkverbetering (programma leefbaarheid en veiligheid).

‘’Het Wijkakkoord is een prachtige volgende stap in de breed gedragen ambitie om in Overvecht langjarig samen te werken aan wijkverbetering. Dat doen we vanuit de Werkplaats Overvecht al vanaf eind 2018 en inmiddels zijn we bezig met diverse initiatieven. Dat kunnen en willen we niet alleen, maar juist samen met alle betrokkenen bij het wijkakkoord. Samenwerking staat centraal en alleen dan maken we hier een succes van!’’ – Michiel Jongmans, directeur Heijmans Vastgoed – namens Werkplaats Overvecht.

Wijkverbetering heeft ten doel ervoor te zorgen dat huidige en nieuwe Overvechters het beter krijgen: ze worden gezonder, gelukkiger, krijgen meer kansen en ervaren minder sociale problematiek en krijgen een betere sociaaleconomische positie.

”Met deelname aan het Wijkakkoord willen wij bijdragen aan de ambitie om plezierig te wonen in een meer gemengde wijk. Zo werken wij samen met bewoners, corporaties, marktpartijen en overheid aan een duurzame wijkverbetering in Overvecht.”  – Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting bij Portaal – namens Werkplaats Overvecht.

Overheid, maatschappelijke en marktpartijen slaan de handen ineen

Op dit moment zijn de deelnemende partijen de gemeente Utrecht, de bewonersorganisaties Bewonersplatform Overvecht en Wijkplatform Overvecht, de projectontwikkelaars AM,
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, ERA Contour en Heijmans, de beleggers Amvest, Syntrus Achmea en Wonam en de woningbouwcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal. Deze  partijen vormen met elkaar de Werkplaats Overvecht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Provincie Utrecht hebben naast de partijen die tekenen ook hun steun uitgesproken voor het wijkakkoord. Zij doen dit middels een separate adhesieverklaring. Andere partijen, die ook als partners willen bijdragen aan Overvecht, kunnen zich in overleg aansluiten bij de samenwerking.

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top