Sessie 8 voor projectinitiatief de Mix 21 juni

De Werkplaats wil samen met de buurt in projectinitiatief de Mix het gebied tussen de Taagdreef, Vader Rijndreef Van Brammendreef en de Camera Obscuradreef verbeteren. Maandag 21 juni was alweer de achtste mixsessie. 

In deze sessie werd de verdere uitwerking van alle input getoond. Er stond een aantal bespreekpunten klaar zoals verkeer en parkeren, wandelroutes, ondergrondse containers, bomen, spelen en ontmoeten.

De deelnemers werden gevraagd waar de behoefte ligt qua spelen, bijvoorbeeld klimmen of glijden of dat de speeltoestellen die er nu staan hergebruikt kunnen worden. Ook werd er besproken of er gras of halfverharding op bepaalde plekken kan worden aangebracht. Deze zaken worden verder uitgewerkt en de kinderen uit de buurt worden ook bevraagd naar hun wensen. De mogelijke plekken voor ondergrondse containers zijn getoond.

Het vervolg
De reacties waren positief, wel wil men graag dat de inrichting van een deel van het buitengebied al eerder uitgevoerd gaat worden dan pas als de woningen gebouwd zijn, zoals de binnentuin. Hier is 15 juli een sessie over met een aantal bewoners. Voor de inrichting van het plein gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onderdelen naar voren trekken in tijd.

De volgende mix sessie organiseren we in september, als de maatregelen het toestaan doen we dat op het plein. We organiseren dit voor alle buurtbewoners en hopen dan ook veel nieuwe gezichten op deze mix-sessie te zien! 

Meer informatie over projectinitiatief de Mix? Lees het hier. 

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top