Sfeerverslag participatie TiZa en THEMA dreven 26 en 28 mei

Op 26 en 28 mei stond de Werkplaats van 14:00 tot 18:00 rondom Park de Gagel en 15:00 tot 19:00 op de THEMAdreven met de vraag: wat is uw woonervaring van de wijk en hoe wilt u hier wonen in 2030? Ondanks het slechte weer op woensdag, zijn er toch heel wat bewoners langsgekomen en hebben we in totaal een flink aantal mensen kunnen spreken. Jong en oud, uit de verschillende flats en woningen in de buurt. De antwoorden van de bewoners worden meegenomen in de haalbaarheidsonderzoeken voor TiZa- en Themadreven die deze maand zijn gestart. 

Samen de wijk in: Overvecht Noord – THEMA en TiZdreven

Als Werkplaats Overvecht willen wij in samenwerking de wijk verbeteren: samen met bewoners en betrokkenen van Overvecht maar ook samen met elkaar als Werkplaatspartijen. Daarom trokken wij in mei de wijk in om in gesprek te gaan met omwonenden en betrokkenen. Dit als input voor de twee haalbaarheidsonderzoeken die momenteel in Overvecht-Noord lopen: een onderzoek naar de TiZa dreven en een onderzoek naar de THEMAdreven.

De haalbaarheidsonderzoeken THEMA en TiZadreven

De haalbaarheidsonderzoeken THEMA en TiZa helpen ons te begrijpen hoe de wijk verbeterd kan worden door middel van ruimtelijke ingrepen. Daarom gingen we op 26 en 28 mei met omwonenden en betrokkenen in gesprek om hun meningen, behoeften en wensen op te halen voor beide gebieden. Bijvoorbeeld door het toevoegen van meer woningen, meer aantrekkelijke groene verblijfsplekken, meer ruimte om te sporten en te spelen, en extra maatschappelijke voorzieningen. We wilden weten hoe dat volgens bewoners er uit zou moeten zien (of hoe juist niet). 

Tal van ideeën,  aanbevelingen en aandachtspunten

Veel bewoners die we spraken wonen fijn in Overvecht Noord en willen hier blijven wonen. In het algemeen vindt men hun woning prettig: er is veel privacy en licht en ruimte. Zij ervaren soms wel overlast van buren in dezelfde flat met een rugzakje. Als je de flat uit stapt zijn er wel wat aandachtspunten. De openbare ruimte nodigt niet uit om lekker buiten te zijn, er ligt vuilnis op straat en op de parkeerplaatsen. Op sommige plekken in en rondom het park ervaart men overlast van jongeren en er zijn veel opmerkingen gemaakt over de slechte (verkeers)veiligheid. De gebouwen mogen minder grauw zijn en er kan ook wel wat minder asfalt en stenen zijn. Bijvoorbeeld door parkeren handiger in te richten en wat vaker de voetganger voorrang te geven in plaats van de auto. 

“Het is hier te hard en stenig. Letterlijk en figuurlijk”

Een ander belangrijk onderwerp waren de speelplekken voor kinderen van alle leeftijden. En ook activiteiten voor jongeren vond men belangrijk. Zo waren er ideeën voor een sportcontainer of een buurthuis met tal van activiteiten zoals huiswerkbegeleiding. Het Doe Mee centrum wordt door een aantal mensen gemist.

Groen, groen, groen!

Wat bijna elke bewoner aanhaalde, was het tal van groen in Overvecht Noord. Dit vinden bewoners belangrijk en ze zijn er graag. Daarom zou nieuwe bebouwing volgens sommigen niet in of aan het park geplaatst moeten worden. Anderen gaven aan dat sommige groene plekken wel een kwaliteitsslag konden gebruiken: veel groen is dichtgegroeid, sommige wandelpaden zijn niet verbonden of voelen onveilig aan. En sommige plekken die als groen aangemerkt worden, zijn eigenlijk alleen kijk-groen en hebben geen functie. Daardoor worden sommige plekken in het groen weinig gebruikt (zoals bij de vijver). Wat verder belangrijk was voor deze groene wijk: als er gebouwd wordt, maak de gevels en daken dan zo groen mogelijk. 

Veiligheid

Veel mensen voelen zich veilig. Maar ook worden sommige specifieke plekken gemeden. Er is overlast van hangjongeren. Kinderen spelen niet alleen buiten, dat vinden de ouders niet veilig genoeg. Er is te weinig zicht vanuit huis op de speelplekken. En de speelplekken zijn niet afgesloten. De verkeerveiligheid is een issue, deze wordt door vrijwel iedereen als slecht ervaren.

Hoe woont u in 2030

De meeste mensen willen gewoon blijven wonen waar ze nu wonen, want de woningen zijn lekker ruim. De jongeren gaven aan dat ze ook graag in de buurt wilden wonen, maar dat er geen woningen voor hun zijn. De wachttijden zijn te lang om in aanmerking te komen. Senioren geven dat binnen de buurt in de toekomst wel zouden willen verhuizen naar een woning die inspeelt op het minder valide worden. De woningen die aangeboden worden zijn kleiner én ze moeten per maand meer huur betalen. Woongroepen en woningen met gemeenschappelijke ruimtes, zoals de experimentele flats, worden ook als aantrekkelijk benoemd. 

De algemene conclusie is dat er een grote behoefte is aan zowel betaalbare sociale huur als middeldure huurwoningen en het liefst ook eengezinswoningen met een tuintje. Daarnaast gaven veel van de mensen die we spraken aan dat zij behoefte hebben aan horeca in het park. Een plek om samen te komen met bekenden. maar ook spontaan nieuwe mensen te ontmoeten. Deze ontmoetingen kunnen ook ontstaan door het creëren van BBQ plekken bij de woningen en in het park. Het park bevat in 2030 tevens meerdere speelplekken voor verschillende leeftijden en picknickplekken voor gezinnen.

Wordt vervolgd

Er zijn veel verschillende meningen en ideeën opgehaald. Nu gaat de Werkplaats aan de slag om dit te vertalen in uitgangspunten voor ontwerp en ontwerpvarianten. Ook wordt er nagedacht over welke ideeën voor de openbare ruimte er nú al uitgevoerd kunnen worden (en dus niet pas in 2030). 

Het was fijn om elkaar fysiek te spreken, dus we hopen dat we dit in juli nogmaals kunnen doen. In deze bijeenkomst willen we terugkoppeling krijgen van de buurt op de uitgangspunten voor ontwerp en ontwerpvarianten. Zodat we in het najaar van 2021 een goed onderzoek kunnen presenteren. 

Wordt vervolgd dus!

Op de hoogte blijven?

Werkplaats Overvecht stuurt ieder kwartaal een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Scroll naar top