Gagelkwartier

Het projectinitiatief van het Gagelkwartier is een samenvoeging van twee eerdere projectinitiatieven van de Werkplaats Overvecht: de Themadreven en de TiZadreven. Binnen het project van de Themadreven vielen vier flats van Mitros die op korte termijn gerenoveerd zullen worden. Onder het project van de TiZadreven vielen de flats van Portaal aan de Nigerdreef en Ibisdreef, en de flats van Bo-Ex aan de Hanoidreef. Deze flats worden op korte termijn gerenoveerd. De ambities binnen deze projectinitiatieven zijn om met deze renovaties een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het gebied. 

Nieuwe naam: Gagelkwartier

In 2022 hebben de initiatiefnemers van de Themadreven en TiZadreven besloten om samen met de gemeente 6 locaties uit de haalbaarheidsstudie verder te onderzoeken. Het betreft: Carnegiedreef, Ibisdreef, Pyramidedreef, St. Maartendreef, St. Eustatiusdreef, Marokkodreef, Bangkokdreef. Dit doen ze onder een nieuwe werknaam: Gagelkwartier.

Waarom worden de Thema en TiZadreven samengevoegd? De twee initiatieven liggen direct naast elkaar, en hebben hetzelfde doel: bijdragen aan wijkverbetering. Bijvoorbeeld door een meer divers woningaanbod te realiseren in de wijk, maar ook door de openbare ruimte te vergroenen en nieuwe functies toe te voegen in het gebied. Ook in het ontwerp van de openbare ruimte en nieuwbouw is het belangrijk dat we één nieuwe herkenbare stijl hanteren, in plaats van verschillende ontwerpstijlen. We werken aan ‘een nieuwe laag voor Overvecht’. Dit lukt beter als we samenwerken als één initiatief, dan in twee losse projecten.

De huidige situatie
Planning voor de rennovatie van Mitros

Participatieplan

In een eerder stadium is voor zowel de Themadreven als de TiZadreven een participatieplan opgesteld. Ondanks dat deze twee projectinitiatieven zijn samengevoegd, blijven de ambities uit beide documenten overeind staan. Hieronder zijn beide participatieplannen te vinden. 

Scroll naar top