Wat is de Werkplaats Overvecht

Werkplaats Overvecht is een particulier initiatief van ontwikkelaars, beleggers en corporaties die zich de komende twintig jaar inzetten voor wijkverbetering van Overvecht.

De wijk verbeteren wij samen met haar bewoners. Wij richten ons daarbij op fysieke ontwikkelingen in de wijk. Dat doen we op buurtniveau. De Werkplaats Overvecht is één van de belangrijke partners waarmee de gemeente Utrecht samenwerkt binnen de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Op de hoogte blijven?

Ieder kwartaal sturen wij een nieuwsbrief naar iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen en werkzaamheden van de Werkplaats.

Over de Werkplaats Overvecht

Samenwerken aan wijkverbetering

De Werkplaats bestaat uit de woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal, de projectontwikkelaars AM, ERA Contour, BPD en Heijmans en de beleggers Amvest, Syntrus Achmea en Wonam. Samen willen zij bewoners van Overvecht  helpen bij de realisatie van hun woon- en leefwensen. 

De Werkplaats tot nu toe

De Werkplaats Overvecht is in 2018 ontstaan omdat diverse partijen ruimtelijke opgaven signaleerden die een bijdrage konden leveren aan het gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale cohesie in Overvecht. 

Door samen te werken als Werkplaats Overvecht wordt het mogelijk om de wijk integraal te verbeteren. In 2019 hebben we vanuit alle beschikbare input een gebiedsprofiel, ontwikkelkaart en ontwikkelstrategie opgesteld. Deze documenten zijn samengevoegd in een Tussenproduct. Dit Tussenproduct hebben we in de zomer van 2019 aangeboden aan de gemeente Utrecht, en gepresenteerd aan het Wijkplatform Overvecht. Het Tussenproduct en de presentatie aan het Wijkplatform zijn terug te vinden op deze pagina.

In 2020 is het Startproduct opgeleverd. Met het Startproduct presenteert de Werkplaats een handelingsperspectief om met fysieke ingrepen in het ruimtelijk domein bij te dragen aan wijkverbetering in Overvecht. Wij doen dat op basis van uitgebreid onderzoek, de analyse van veel feiten en cijfers over de wijk Overvecht, onze kennis en expertise van vastgoed en gebiedsontwikkeling en onze ideeën en inzichten over de publieke ruimte en vastgoedontwikkeling

Scroll naar top